Zoveel veteranen, zoveel verhalen. Geen enkele veteraan zal hetzelfde verhaal vertellen.
Er zijn veteranen die na hun actieve diensttijd nooit meer over hun missies praten, je hebt veteranen die zeer kleurrijk kunnen vertellen over hun belevenissen in de vreemde en je hebt veteranen die er gewoon een boek over schrijven.
‘Schrijf er een boek’ was een veel gehoorde kreet wanneer iemand tijdens een oefening zich beklaagde over… wat dan ook eigenlijk. Dat is dus precies wat sommige veteranen doen.
Het mooie van boeken over missies is dat ze in de regel een bepaalde blik op gebeurtenissen werpen, die je in de media niet snel terug zult zien. Het zorgt als het ware voor een meer gekleurde blik.