Verhalen uit de praktijk

Si vis Pacem, para Bellum

“Komt er een oorlog?” “Wat betekent dit voor Nederland?” “Wat moet jij als militair nu gaan doen?”

Zomaar wat vragen die ik vanuit mijn omgeving opvang. De ontstane situatie aan de oostgrens van het NAVO gebied brengt een hoop onzekerheid teweeg bij velen. Bewust en onbewust zoeken mensen antwoorden op de vragen die bij hen opkomen. En dat is voor een groot deel logisch. Voor 40’ers maar vooral minimaal 50’ers komt de koude oorlog en de daarbij sluimerende dreiging van een derde wereldoorlog als herinnering naar boven. Toegegeven, dat een land welke kernwapens bezit, bekend maakt dat het de gereedheidsstatus ophoogt, helpt niet voor de gemoedsrust.

De situatie toont maar weer eens aan hoe fragiel vrede is en hoe zeer deze bewaakt dient te worden. Over de staat van onze eigen Defensie ga ik het niet hebben, dat er werk ligt om zaken weer op orde te krijgen is zo langzamerhand wel duidelijk. Sinds de oorlog (of ‘militaire aktie’ wanneer je een alternatieve versie wenst te lezen) heeft onze eigen Defensie uiteraard niet stilgezeten. Welke activiteiten er zijn ontplooit en welke praktische uitkomsten deze activiteiten hebben, is in de media te lezen. Ondergetekende kan daar niet veel over delen. Op de werkvloer is er in ieder geval al enige tijd een boel dynamiek. Alles is erop gericht om op tijd gereed te zijn voor wanneer men eenheden gaat inzetten. En welke manier van inzetten dat is, ook dat is in de media te lezen. Als ik om mij heen kijk binnen onze ‘firma’ zie ik een boel professionaliteit en passie bij de uitvoer van ook deze taak. Dat doet mij goed.

-‘als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog’

 

En ook deze activiteiten zijn zoals veel van de activiteiten te plaatsen in het kader van ‘Si vis Pacem, para Bellum’. Een Romeins gezegde wat vrij vertaald ‘als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog’ betekent. En daarmee kom je tot de kern van de noodzaak van het hebben van een solide Defensie. Een de laatste jaren veel gehoorde uitspraak is dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daar is al veel en vaak voor gevochten en daar wordt momenteel elders voor gevochten. En dat zal helaas ook in de toekomst op veel plekken op de wereld nog gaan gebeuren. En wil je in deze snel veranderende wereld adequaat inspelen op zaken die die vrijheid bedreigen, moet je snel beslagen ten ijs komen wanneer de noodzaak daarvoor zich aandient.

-‘Flink meer mensen met angsten en zorgen…’

Nu ik de media al benoemde in deze blog, moet mij van het hart dat de media alhier erg beeldvormend zijn of in ieder geval een grote invloed hebben op de bevolking. En daarmee op de perceptie van mensen. En die invloed die de media hebben op mensen leidt onder andere tot angst en tot de vragen waar ik deze blog mee begon. Wanneer een niet nader te noemen avondprogramma minstens één à twee keer in de week onderwerpen zoals de effecten van nucleaire explosies, de slechte toestand van de Nederlandse atoombunkers en het nut van het maandelijkse luchtalarm gaat behandelen, dan zet je wel een bepaalde toon. (Het kromme in mijn beleving is dat er veelal aan het einde van zo’n onderwerp aan een expert wordt gevraagd of er een reële dreiging is. Waarop de expert vervolgens negatief antwoord. Vanwaar dan dit stukje journalistiek? Vraag ik mij dan af.) En juist die toon die ontstaat van dergelijke onderwerpen, leid tot reacties die verre van gegrond zijn. Dit kan des te sneller leiden tot paniek, stress en een gevoel van onbehagen. Dat dit leeft is o.a. te lezen in een artikel in het Leidsch Dagblad van 11 maart: ‘Flink meer mensen met angsten en zorgen bellen stichting Mind. Nu staat Oekraïne op één’. Dat kunnen we nu juist niet gebruiken. Wat dat betreft wordt ook nog eens het ‘korte lontje’ van mensen, welke is opgebouwd sinds de Covid-19 periode, enigszins in stand gehouden. En dat is zeer zeker niet nodig.

Moeten we wederom toiletpapier gaan hamsteren? -Nou, nee… Moet ieder van ons een schuilkelder gaan graven in de kruipruimte? -Nee. Moeten we ons gezonde verstand gebruiken en reëler zijn ten aanzien van de huidige situatie en het effect dat het op ons heeft? -Jazeker. Want ook het hebben van een gezonde en positieve mindset is ook een vorm van voorbereiding. Een voorbereiding op een ongewenst situatie of op ongewenste gebeurtenissen. Àls die zaken zich dan aandienen, dan zijn deze beter te behappen. Dat is wel een stukje duiding wat ik als antwoord wil geven op de eerder genoemde vragen.

Houdt stand.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *