Verhalen uit de praktijk

Integriteit

’23-jarige dronken militair veroorzaakt dodelijk ongeluk.’ ’24-jarige militair blijkt wapenarsenaal te bezitten.’ ’29-jarige militair in de cel voor aanranding.’ ’41-jarige beroepsmilitair veroordeeld voor mishandeling van stiefzoon.’ ’52-jarige militair veroordeeld voor bedreiging en mishandeling.’

De voorbeelden van dergelijke nieuwsberichten zijn talrijk. De lezer van deze blog zal zich afvragen waarom ik dit verhaal zo begin. Verspreid het plegen van strafbare feiten zich als een olievlek over het personeelsbestand van Defensie? Daar geloof ik niet in. Zijn militairen sneller in staat tot crimineel gedrag? Absoluut niet, ik vermoed eerder het tegendeel. Waarom dan wèl deze opsomming?

Antwoord: om aan te geven dat ‘de militair’ (al of niet voorzien van de Veteranenstatus) tot een categorie beroepsbeoefenaars behoort, waarbij wordt verwacht dat iemand zo goed als onfeilbaar moet zijn. Of dat het in ieder geval iemand is waarbij we qua moraal de lat zeer hoog mogen leggen. Dit is van toepassing bij slechts een kleine groep aan beroepen, veelal behorend bij de overheid. Denk tevens aan politiemensen, brandweerpersoneel en mensen in het gerechtelijke apparaat.

-…. er geldt een andere standaard bij militairen…

Dit gegeven speelt in de berichtgeving veel minder bij een hoop andere beroepen. Ik las nog nooit een krantenkop zoals ’32-jarige banketbakker berooft bank’ of ’43-jarige stratenmaker sloopt abri.’ Oftewel, de militair wordt heel anders bekeken, er geldt een andere standaard bij militairen. Wanneer je wèl leest over het beroep van een verdachte, is dat veelal binnen de context van een vergrijp. Bijvoorbeeld: ’40-jarige zwemleraar misbruikt kind’ of ’45-jarige verpleegster doodt 3 patiënten.’

Oftewel; de maatschappij verwacht een hogere moraal, men verwacht voorbeeldgedrag, een grote mate aan onfeilbaarheid en een feilloos moreel kompas. De vraag rijst is of dit terecht is. Wanneer je dat aan mij vraagt zeg ik resoluut -Ja-. Dit mag en kan geëist worden.
En waarom kan en mag dit geëist worden in mijn visie?

Omdat de militair (naast bijvoorbeeld de politie agent) zich in situaties kan bevinden waarbij er bovenmatig veel aanspraak gemaakt kan worden op haar of zijn vaardigheid om in extreme situaties de juiste besluiten te nemen. Besluiten die grote gevolgen kunnen hebben. In het uiterste geval een keuze tussen leven en dood. Letterlijk. Juist zó iemand, die zoveel vertrouwen krijgt, mag dat vertrouwen niet beschamen.

-…men legt het zichtbare gedrag van de deelnemers naast een meetlat…

Net als vorig seizoen, volg ik de serie ‘Kamp van Koningsbrugge.’ Samen met mijn gezin. Naast mijn interesse hiervoor uit beroepsmatig oogpunt, ik heb onder andere enige jaren een functie binnen het Korps Commando Troepen bekleed, volg ik de serie omdat men daarin de lat ook hoog legt voor de deelnemers. Men doet dit ook nog eens op een fraaie wijze waarbij men de deelnemers wijst op de gevolgen van hun acties. Zij leggen verantwoording af over het hoe en het waarom van hun handelingen. Er wordt gespiegeld en men legt het zichtbare gedrag van de deelnemers naast een meetlat waarbij het ‘commandowaardig zijn’ de norm is. Er wordt getracht de drijfveren van deze mensen aan het oppervlak te brengen. Als opgeleid instructeur, assessor en mentor is het voor mij smullen geblazen om die instructeurs hun ding te zien doen. Voor wie de serie niet volgt; door middel van gevarieerde opdrachtvormen en het scheppen van een zekere mentale druk worden de eigenschappen van de deelnemers op velerlei vlakken uitvergroot. Er wordt o.a. gekeken naar het doorzettingsvermogen, het doortastend handelen, hoe de deelnemer in een team functioneert, leiderschapsvaardigheid, taakgerichtheid en ‘last but not least’ naar integriteit.

En juist op deze waarde, Integriteit, kan elke militair van elk Defensie onderdeel zwaar worden afgerekend. Want deze waarde is héél belangrijk. Alle Vorming binnen Defensie heeft altijd raakvlakken met integriteit. Integriteit die overigens sterk is geschoeid op opvoeding en ‘normen en waarden.’

Deze hoge eisen op het vlak van integriteit maakt het vak van militair mede zo bijzonder. Daarnaast vraagt het militaire beroep erg veel verantwoordelijkheidsgevoel en een grote mate van plichtsgetrouw zijn. Je moet dienstbaar zijn en tegelijk kameraadschappelijk zijn. Je dient zelfbeheersing te bezitten en je dient in staat te zijn om op juiste wijze en in de juiste hoeveelheid, geweld te gebruiken.
De Krijgsmacht is immers een geweldsorganisatie. De militair vertegenwoordigd deze organisatie zijn gehele loopbaan, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dat alles brengt die man of vrouw onder een vergrootglas. Gaat het ergens binnen die opsomming van eigenschappen mis, dan zal de militair verantwoordelijk worden gehouden waarbij het beroep in de media direct en onherroepelijk wordt verbonden aan de persoon. Zoals bij de inleiding van deze blog is te lezen.

Maakt dat het beroep zwaarder? In mijn beleving niet. Ben je elke dag de beste versie van jezelf, of zelfs een betere versie en pas je dus in dit profiel? Dan zul je een geweldige tijd hebben bij een prachtige werkgever. En doe je ook die dingen waar je goed in bent. Of dat nu bij het KCT is, welke in Kamp van Koningsbrugge voor het voetlicht wordt gebracht, of bij een ander Defensie onderdeel.

Ik kijk uit naar aflevering 6!

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *