ALLE STATIONS – HIER MV

Voor Nederland

Het gedrag van mensen is vaak terug te vinden in de motivatie waarom ze bepaalde dingen doen. Waarom ben ik bijvoorbeeld in ‘dienst’ gegaan? Eigenlijk wist ik het ook niet helemaal maar ik wilde me zeker bezighouden met dingen die me interesseerden en leiden tot een doel. Voor Koningin en Vaderland, Voor Nederland! Dat moest het wel haast zijn omdat Defensie geen regulier bedrijf was, je moest er tenminste een beetje gek voor zijn! (Lees in dit kader maar eens mijn blog Onderofficier en Pantserinfanterist in Hart en Nieren) In ieder geval had ik wel een goed gevoel over Nederland en een beetje chauvinisme was me niet vreemd. Toegegeven, dat was echt een heel andere tijd dan de huidige. In die tijd waren de Provo’s en Flower Power zo’n beetje de ergste dissidenten. Al waren er in de eerste jaren van mijn loopbaan wel de krakersrellen en was het niet alleen maar het spandoek ‘Geen woning, geen kroning’ maar werd er ook met stenen gegooid. Maar ondanks dat was er geen haar op het hoofd van de demonstranten om met een Nederlandse vlag te gaan zwaaien die op z’n kop aan de vlaggenstok was bevestigd. Er was toch nog een stuk respect jegens de Staat, ook al moest er in hun optiek echt wel wat veranderen. In die periode zagen we zelfs binnen Defensie wel duidelijke tekenen van afzetten tegen de gevestigde orde, bijvoorbeeld de acties van de VVDM (Vereniging van Dienstplichtige Militairen, red.) tegen de toen geldende groetplicht. Ook bij de door het ‘Komitee Kruisraketten Nee’ georganiseerde demonstratie op 29 oktober 1983 in Den Haag liepen tussen de half miljoen mensen enkele tientallen soldaten in uniform mee, ondanks een verbod van de legerleiding.

Nu is met name het demonstreren in uniform de laatste maanden een opvallend item aan het worden. Rond maart 2021 werden een aantal demonstraties bezocht door personen in zowel Zorgpersoneel als Defensie uniform. Bekendste was die van 20 maart 2021 op het Museumplein in Amsterdam. Middels FaceBook was er opgeroepen om met deze uitdossing een linie te vormen tussen de betogers en leden van de Mobiele Eenheid. Al snel bleek er in de linie zeker geen ‘echt’ zorgpersoneel rond te lopen. Voor de militairen uitdossing waren veteranen opgeroepen, ook weer middels FaceBook. En daar begint wat mij betreft het spek al te stinken! Als dit een reguliere actie had moeten zijn zou dit via de verschillende veteranenorganisaties zijn ondersteunt, maar die distantieerden zich al bijna direct van deze uitingen. Logisch ook omdat niet duidelijk was of het überhaupt ‘echte’ veteranen betrof, zeker ook omdat de uitmonstering er veelal niet uitzag, zeker niet conform de regels die voor iedereen die ooit echt in dienst gezeten heeft wel helder zijn. En, daar komt ie: het gedrag van deze personen was ook niet conform wat je mag verwachten van iemand die juist op wil komen voor anderen. Respect voor bijvoorbeeld de regels. Het negeren van een noodbevel is ongeveer vragen om problemen, ook als je zogenaamd een linie wilt vormen tussen de betogers aan de ene kant, en de wetshandhavers aan de andere kant.

De afgelopen maanden zijn dit soorten beelden steeds vaker te zien in het nieuws. Sterker nog, sommigen zijn zich gaan verenigen in een organisatie In Het Gelid Voor Vrijheid. Een blik op hun website laat een in eerste opslag nobel streven zien. Al lees ik persoonlijk al snel zaken die kant nog wal raken; Hun missie begint met het tonen van respect voor de mens in het politie uniform die orders uitvoert die niet proportioneel zijn???? Hoezo toon je respect door hun orders dan niet uit te voeren? En wie bepaalt of die orders proportioneel zijn? Dus echt de allereerste regel is voor mij al reden om af te haken. In regel 2 lees ik dan dat mensen de ruimte moet worden geboden om hun grondrecht vreedzaam uit te kunnen oefenen? Hoezo? Kan dat niet dan? Als een demonstratie netjes aangevraagd wordt en men zich aan de afgesproken regels houdt kan dat prima. En het handhaven daarvan is dan weer een zaak van de (gemeentelijke) overheid en zeer zeker niet van een ‘weerkorps’. Voor militairen in werkelijke dienst geldt de Wet Militair Tuchtrecht (artikel 33) en voor burgers geldt de Wet op de Weerkorpsen die al vanaf 1999 geldt. Het mag dus gewoon NIET!

Naast de genoemde gedragen zie ik nog meer zaken waar ik behoorlijk door van streek raak. Het gebruik van onze nationale driekleur, op een manier die absoluut respectloos te noemen is. De vlag wordt ondersteboven getoond, meestal aan een vlaggenstok meegevoerd. Van oudsher is dit een teken van nood en verzet, maar in dit geval is het een teken van ongehoorzaamheid, opstandigheid en rebellie. Ook zien we steeds vaker de Prinsenvlag (Princenvlag) meegevoerd worden. De prinsenvlag is een Nederlandse historische vlag. Ze werd oorspronkelijk gevoerd door de orangisten tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De eerste maal gebeurde dat waarschijnlijk bij de inname van Den Briel. In de jaren 30 van de 20e eeuw was er enige discussie over de herwaardering van de prinsenvlag. Er waren bij alle partijen voor- en tegenstanders maar alleen de aanhangers van de NSB kozen unaniem voor het oranje-blanje-bleu van de prinsenvlag. Volgens hen was dit de enige Nederlandse vlag. Koningin Wilhelmina ondertekende in 1937, mede als reactie op deze NSB-actie, een Koninklijk Besluit waarmee de kleuren rood-wit-blauw werden vastgesteld als de kleuren van de Nederlandse vlag.

Natuurlijk kun je ergens tegen zijn, maar als je de nationale driekleur zo schandalig behandeld ben je blijkbaar tegen ons vaderland, tegen ons Nederland. Ik vraag me dan ook af of die mensen die dit gedrag vertonen ook weten wat de echte betekenis is van dergelijke uitingen. Als je als kleine minderheid echt tegen Nederland bent kun je beter maar emigreren, want het blijft natuurlijk ons Nederland. En wanneer je jezelf als veteraan  daar op deze manier in wilt mengen moet je je even afvragen waarom de meerderheid van de veteranen niet achter je staat!

Het gedrag van deze mensen schiet bij mij in het verkeerde keelgat, en volgens mij sta ik daar zeker niet alleen in. Dat je je als veteraan tussen demonstranten gaat begeven moet je zelf weten. Dat je als veteraan niet wil voldoen aan de vordering die wordt gedaan door de politie, moet jezelf weten. Maar als je met emblemen gaat wapperen van een actief defensieonderdeel waarin heel veel mensen zitten die niet achter jullie keuze staan, dan slaat het echt nergens op. Door dit te doen als (vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat je dit doet namens ALLE veteranen, wat zeer zeker niet waar is.

Ik ben overtuigd van het feit dat de overgrote meerderheid van de veteranen zich enorm stoort aan de manier waarop een kleine minderheid onze status misbruikt. Probleem is natuurlijk dat die kleine minderheid eigenlijk veel te vaak een podium krijgt, in tegenstelling tot de grote meerderheid, die zich normaal gedraagt en dus niet in het nieuws verschijnt. De ruim 100.000 ECHTE veteranen in Nederland gaan nu eenmaal niet allemaal tegelijk op het Museumplein demonstreren tegen die kleine minderheid!

4 antwoorden
  1. Gerard Bal
    Gerard Bal zegt:

    Eigenlijk zouden dat wel eens moeten doen met 100.000 respectvolle veteranen en oudgedienden demonstreren tegen die lui en voor alle vrijheid die we wel hebben sinds 1945.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *